Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Znajdź poszukiwaną usługę medyczną
sprawdź ofertę, umów wizytę
Aktualności Wszystkie
Jak uzyskać zniżki na środki pomocnicze i ortopedyczne?

Tagi:W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych. W określonych przypadkach można otrzymać je całkowicie bezpłatnie. Komu przysługują ulgi i jak z nich skorzystać?

Zlecenie na zaopatrzenie medyczne możemy otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Objęte refundacją mogą być różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, peruki, materace przeciwodleżynowe, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r. poz. 1565).

Po otrzymaniu zlecenia należy potwierdzić je w oddziale NFZ, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Zlecenie może być potwierdzone osoboście lub przez inną osobę występującą w imieniu ubezpieczonego. W przypadku potwierdzenia drogą pocztową zlecenie odsyłane jest na adres zamieszkania pacjenta. Przy potwierdzeniu zlecenia wymagany jest dowód osobisty osoby, która odbiera zlecenie.

W przypadku gdy pacjent zamieszkuje w miejscu innym niż miejsce zameldowania, a konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny, w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu na terenie którego pacjent aktualnie przebywa.

Po otrzymaniu zlecenia na zaopatrzenie pacjent może zgłosić się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która ma podpisaną umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

W przypadku gdy wybrane zaopatrzenie medyczne przewyższa limit finansowania przez NFZ, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji. Natomiast każda placówka ma obowiązek zapewnić co najmniej jeden wyrób medyczny w cenie, która nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych określonego przez ministra zdrowia, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną przez ministra zdrowia (nie dotyczy to wyrobów medycznych, które są wykonywane na indywidualne zamówienie).

Bezpłatne wyroby medyczne przysyłują inwalidom wojennym i wojskowym, niewidomym ofiarom działań wojennych, osobom represjonowanym, uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. W przypadku nabycia bezpłatnych wyrobów medycznych obowiązują określone limity.

Zlecenia ważne są bezterminowo. Wyjątkiem są zlecenia na zaopatrzenie comiesięczne – takie zlecenie nie może być wystawione na okres dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Realizacja zlecenia może mieć miejsce wyłącznie w miesiącach, na które zlecenie zostało wystawione. Nie można wykorzystać zlecenia za zaległe miesiące.

MK

UE UE UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013