Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Znajdź poszukiwaną usługę medyczną
sprawdź ofertę, umów wizytę
Aktualności Wszystkie
Choroby odtytoniowe – zbadaj się profilaktycznie

Tagi:Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą skorzystać z programu leczenia chorób wywołanych paleniem tytoniu. Program obejmuje także diagnostykę POChP.

Choroby odtytoniowe to nie tylko POChP. Nowotwory płuc występują prawie wyłącznie u palaczy. Przedwczesne zgony u mężczyzn spowodowane nowotworem dróg oddechowych to aż 40% przypadków. Umieralność w Polsce wciąż jest na jednym z najwyższych poziomów na świecie.

Na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi 2 mln osób. To 5% polskiego społeczeństwa.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych. Stan zapalny dróg oddechowych przybiera postać przewlekłą i nasiloną. Zwykle jest reakcją na szkodliwe cząstki lub gazy – najczęściej dym tytoniowy. Choroba może długo pozostawać niezauważona i dawać objawy jedynie w postaci przewlekłego kaszlu.

Głównym narzędziem stosowanym w diagnostyce chorób odtytoniowych jest spirometria. Pozwala ona ocenić stopień zwężenia dróg oddechowych. W przypadku wystąpienia obturacji (zwężenia) dróg oddechowych, specjalista ocenia czy jest ono odwracalne (ulega poprawie pod wpływem leków rozkurczających) czy też wystąpiły już nieodwracalne zmiany. Samo badanie jest bezbolesne i trwa około 5 minut.

Program leczenia dzieli się na etap podstawowy i specjalistyczny. Na leczenie mogą zgłosić się wszystkie palące osoby powyżej 18. roku życia mające problem z paleniem.

W ramach diagnostyki POChP, na badania spirometryczne mogą zgłaszać się osoby pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu POChP i u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy. Takie osoby przyjmowane są bez skierowania. Wystarczy, że zgłoszą się w placówce, która wykonuje takie świadczenia i ma podpisaną umowę z NFZ. Osoby nie mieszczące się w powyższym przedziale wiekowym mogą wykonać spirometrię posiadając skierowanie.

Etap podstawowy polega na zapoznaniu pacjenta z założeniami programu, zebraniu wywiadu dotyczącego palenia tytoniu, wykonaniu badań lekarskich (pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego). Lekarz udziela porad w zakresie edukacji dotyczącej skutków zdrowotnych palenia tytoniu, planuje i prowadzi terapię odwykową. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości lub gdy program program podstawowy nie przynosi rezultatów lekarz kieruje na dalszą diagnostykę.

Do etapu specjalistycznego kierowane są osoby uzależnione od palenia tytoniu. Mogą zgłosić się także osoby u których program podstawowy nie przyniósł odczekiwanych rezultatów. Na program specjalistyczny skierować może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub oddział szpitalny.

MKUE UE UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013