Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję


Znajdź poszukiwaną usługę medyczną
sprawdź ofertę, umów wizytę
Aktualności Wszystkie
Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich

Tagi:Unia Europejska zleciła wdrożenie planu leczenia chorób rzadkich wszystkim krajom członkowskim do końca 2013 roku. W Polsce projekt opracowano już w 2012 r., jednak do dnia dzisiejszego nie został wdrożony w życie.

Na choroby rzadkie zapadają najczęściej dzieci, stanowią aż 75% wszystkich pacjentów. Do rejestru chorób rzadkich zalicza się te choroby, które występują maksymalnie u 5 osób na 10 tys.

Ocenia się, że na choroby rzadkie cierpi w Polsce 6% społeczeństwa, to ponad 2 mln Polaków. Liczba zarejestrowanych schorzeń zaliczanych do chorób rzadkich wynosi 8 tys. W większości przypadków (96%) stosuje się leczenie objawowe. W pozostałych 4% przypadków chorób rzadkich stosowane są terapie przyczynowe, nazywane także sierocymi. Z powodu stosowania ich wśród niewielkiej liczby pacjentów, koszt leczenia jest wysoki.

Polska znajduje się na ostatnim miejscu spośród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dostęp do refundowanych leków sierocych. W UE znajduje się ponad 200 zarejestrowanych terapii przyczynowych, natomiast w Polsce refundowanych jest jedynie 10% z nich.

Prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich Mirosław Zieliński zasugerował, że należałoby odejść od oceny efektywności terapii mierzonej współczynnikiem Qualy. Określa on m.in., że terapia jest opłacalna, jeśli roczny jej koszt nie przekracza trzykrotnego PKB. Z tego powodu wiele leków sierocych nie może być finansowanych, gdyż ich cena jest zbyt wysoka.

Jednocześnie zaznaczył, że Polska Grupa Ekspercka, skupiająca specjalistów wielu dziedzin, w tym lekarzy, naukowców liderów organizacji pacjenckich i przedstawicieli przemysłu, jest autorem inicjatywy: „Polska dla chorób rzadkich”. Inicjatywa ta zmierza do poprawy dramatycznej sytuacji chorych i ich rodzin.

Skierowano apel do premier Beaty Szydło i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, w którym wypracowano podstawowe punkty, które muszą zostać spełnione, aby można było stwierdzić, iż Polska posiada swój własny efektywny system opieki nad osobami z chorobami rzadkimi. Jako filary, które powinny zostać wykorzystane w tworzonym Narodowym Planie Chorób Rzadkich prezes Zieliński wymienił, m.in.: konieczność wdrożenia rejestru chorób rzadkich, poprawienie diagnostyki i wprowadzenie ośrodków i sieci referencyjnych.

Prace nad projektem trwają od 2012 roku. W 2016 roku został powołany kolejny zespół, który miał wypracować kolejny projekt, ten jednak również nie został zaakceptowany. Jak zapewniał Mirosław Zieliński Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich ma powstać jak najszybciej i powinien zostać przedstawiony w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

MK

 

Lista chorób rzadkich znanych w Polsce:
Lista została opracowana przez inicjatywę na rzecz chorób rzadkich "Nadzieja. Mamy ja w genach" oraz wielojęzyczny portal dedykowany chorobom rzadkim i lekom sierocym – Orphanet.

 1. Abetalipoproteinemia
 2. Achalazja idiopatyczna
 3. Achondroplazja
 4. Achromatopsja
 5. Acyduria malonowa
 6. Adrenoleukodystrofia noworodkowa
 7. Agammaglobulinemia
 8. Agnezja płuc
 9. Akatalazja
 10. Albinizm oczno-skórny
 11. Alfamannozydoza
 12. Alkaptonuria
 13. Amputacje kończyn wrodzone
 14. Amyloidoza
 15. Analgezja wrodzona
 16. Angioblastoma
 17. Anomalie naczyniowe lub naczyniaki
 18. Argyria
 19. Artogrypoza spowodowana dystrofią mięśni
 20. Aspartyloglikozoaminuria
 21. Ataksja móżdżkowa - dysplazja ektodermalna
 22. Atrezja zastawki trójdzielnej
 23. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
 24. Autosomalna  recesywna wielotorbielowatość nerek
 25. Battena choroba ceroidolipofuscynoza neuronalna
 26. Bąblowica
 27. Betamannozydoza
 28. Brak kości piszczelowej-TIbial Hemimelia
 29. Brak kości piszczelowych- Fibular Hemimelia
 30. Brak kości udowej/udowych- Proximal Focal Femur Deficiency(PFFD )
 31. Brak żuchwy  holoprozencefalia - odwrotne ułożenie trzewi
 32. Celiakia
 33. Cherubizm
 34. Chłoniak grudkowy
 35. Chłoniak nieziarniczy
 36. Chondrodysplazja punktowa
 37. Choroba Alexandra
 38. Choroba Battena
 39. Choroba Besta
 40. Choroba Caffey'a
 41. Choroba Canavan
 42. Choroba ciałek Lafora
 43. Choroba Creutzfeldta i Jakoba
 44. Choroba Crohna
 45. Choroba Crouzona
 46. choroba Danona
 47. Choroba Dariera
 48. Choroba Fabry’ego
 49. Choroba Fahra
 50. Choroba Farbera
 51. Choroba Gauchera
 52. Choroba Hirschsprunga
 53. Choroba Huntingtona
 54. Choroba Keitha
 55. Choroba Kennedy'ego
 56. Choroba Krabbego
 57. Choroba Leśniewskiego -Crohna
 58. Choroba limfoproliferacyjna sprzężona z chromosomem X
 59. Choroba Menkesa
 60. Choroba Mikulicza
 61. Choroba neurometaboliczna
 62. Choroba Niemanna i Picka
 63. Choroba Norrie'go
 64. Choroba Pompego
 65. Choroba Recklinghausena
 66. Choroba Rendu, Oslera i Webera
 67. Choroba Rickera - dystrofia miotoniczna typu 2
 68. Choroba Sandhoffa
 69. Choroba Schindlera
 70. Choroba spichrzania glikogenu spowodowana niedoborem enzymu odgałęziającego
 71. Choroba spichrzania glikogenu spowodowana niedoborem enzymu rozgałęziającego
 72. Choroba spichrzania glikogenu spowodowana niedoborem fosfofruktokinazy mięśniowej
 73. Choroba spichrzania glikogenu spowodowana niedoborem kinazy fosforylazy
 74. Choroba spichrzania glikogenu spowodowana niedoborem kinazy fosforylazy mięśniowej
 75. Choroba spichrzania glikogenu spowodowana niedoborem kwaśnej maltazy
 76. Choroba spichrzania glikogenu spowodowana niedoborem mięśniowej fosforylazy glikogenu
 77. Choroba spichrzania glikogenu spowodowana niedoborem wątrobowej fosforylazy glikogenu
 78. Choroba spichrzania glikogenu z powodu niedoboru wątrobowej syntetazy glikogenowej
 79. Choroba spichrzeniowa kwasu sialowego
 80. Choroba Stargardta
 81. Choroba syropu klonowego
 82. Choroba Taya i Sachsa
 83. Choroba Thomsena i Beckera
 84. Choroba von Hippel i Lindau
 85. Choroba Von Willebranda
 86. Choroba Wilsona
 87. Choroba Wolmana
 88. Ciężka pierwotna nadczynność przytarczyc noworodków
 89. Cyklosporoza
 90. Cystationinuria
 91. Cystynoza
 92. Cystynuria
 93. Cytopatie mitochondrialne
 94. Cytrulinemia
 95. Częściowa delecja chromosomu Y
 96. Defekt osierdzia i przepony
 97. Deficyt LCHAD
 98. Deficyt OTC
 99. Deficyt MCAD
 100. Deficyt VLCAD
 101. Deficyt SCAD 
 102. Demodekoza
 103. Desmosis coli
 104. Dercuma choroba
 105. Diastroficzna dysplazja
 106. Dwuujściowa lewa komora
 107. Dwuujściowa prawa komora
 108. Dysplazja ektodermalna
 109. Dysplazja Greenberg'a
 110. Dysplazja Lewandowsky'ego-Lutz'a
 111. DYSPLAZJA KAMPOMELICZNA
 112. Dystrofia mięśniowa Duchenne'a i Beckera
 113. Dystrofia mięśniowa obręczowo – kończynowa
 114. Dystrofia mięśniowa twarzowo-łopatkowo-ramieniowa 
 115. Dystrofia miotoniczna
 116. Encefalomiopatia mitochondrialna
 117. Eozy nofilowe zapalenie żółądka i jelit
 118. Erlichioza
 119. Fakomatoza barwnikowo-naczyniowa
 120. Fakomatoza barwnikowo-rogowaciejąca
 121. Fenotyp gronostaja
 122. Fenyloketonuria
 123. Filarioza
 124. Fruktozuria
 125. Fukozydoza
 126. Galaktosialidoza
 127. Galaktozemia
 128. Gangliozydoza
 129. Geleofizyczna dysplazja
 130. Genetyczny niedobór odporności
 131. Glejak
 132. Glikogenozy spichrzeniowe
 133. Gruczolak wątrobowokomórkowy
 134. Guzkowe zapalenie tętnic
 135. Gwiaździak
 136. Hematohydrozja
 137. Hemofilia
 138. Hemoglobinopatia
 139. Heterotaksja
 140. Heterotopie istoty szarej
 141. Hipercholesterolemia rodzinna
 142. Hipertrichoza wrodzona uogólniona
 143. Hipochondroplazja
 144. Hipofosfatazja
 145. Hipoplazja prawej komory
 146. Hipoplazja serca lewego
 147. Histoplazmoza
 148. Histydynemia
 149. Homocystynuria
 150. Homokarnozynoza
 151. Hymenolepioza
 152. Insulinomawyspiak trzustki wydzielający insulinę
 153. Izolowany niedobór hormonu wzrostu
 154. Izolowany rozszczep kręgosłupa
 155. Izosporydoza
 156. Kanałopatie
 157. Kardiomiopatia restrykcyjna
 158. Karłowatość
 159. Katastroficzny Zespół Antyfosfolipidowy
 160. Klasterowy ból głowy
 161. Klątwa Ondyny
 162. Kostniakomięsak
 163. Kostniejące zapalenie mięśni
 164. Kręgowo-nasadowo-przynasadowa dysplazja typu Strudwicka
 165. Kwasica argininobursztynianowa
 166. Kwasica metylomalonowa
 167. Kwasica propionowa
 168. Leptospiroza
 169. Leukodystrofia metachromatyczna
 170. Leukoencefalopatia z zanikającą istotą białą
 171. Malakoplakia
 172. Malformacja Ebsteina
 173. Malformacja mostka - dysplazja naczyniowa
 174. Małopłytkowość autoimmunologiczna
 175. MASTOCYTOZA
 176. Megalencefalia
 177. Melanoza kończyn
 178. Melioidoza
 179. Miastenia
 180. Międzybłoniak
 181. Mięsak Ewinga
 182. Mięsak prążkowanokomórkowy
 183. Mięsaki tkanek miękkich
 184. Miopatia Mitochondrialna
 185. Miopatie wrodzone
 186. Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza
 187. Mnogi niedobór sulfataz
 188. Mnogie niedobory enzymatyczne
 189. Mnogie wady wrodzone
 190. Mukolipidoza
 191. Mukopolisacharydoza
 192. Mukowiscydoza
 193. Nabyta częściowa lipodystrofia
 194. Nadpłytkowość samoistna
 195. Naprzemienna hemiplegia dziecięca - AHC
 196. Nasieniak
 197. Neurofibromatoza
 198. Niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
 199. Niedobór alfa 1-antytrypsyny
 200. Niedobór syntetazy glutationowej
 201. Niedokrwistość Blackfana i Diamonda
 202. Niedokrwistość sierpowata
 203. Nowotwory z tkanki hematopoetycznej i limfatycznej
 204. Okresowe(napadowe) porażenie hipokaliemiczne
 205. Ostra białaczka szpikowa
 206. Ostre nagminne porażenie dziecięce
 207. Ośrodkowa moczówka prosta
 208. Paramiotonia wrodzona Von Eulenburga
 209. Parkinsonizm młodych dorosłych
 210. Pentasomia X
 211. Pentozuria
 212. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka 
 213. Pęcherzyca powierzchowna
 214. Pęcherzyca zwykła
 215. Pierwotna dyskinezja rzęsek
 216. Pierwotna małopłytkowość immunologiczna
 217. Pierwotna niedoczynność przytarczyc
 218. Pierwotny chłoniak płuc
 219. Plamica Henocha i Schönleina
 220. Płucna  przetoka tętniczo-żylna
 221. Podzastawkowe zwężenie aorty
 222. Poliendokrynopatia
 223. Poprzeczny rozszczep twarzy
 224. Porfiria
 225. Postępująca heteroplazja kostna
 226. Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
 227. Progeria
 228. Prolaktinoma
 229. Proteinoza lipidowa
 230. Przełyk Barretta
 231. Przepuklina mózgowa czołowa
 232. Przetoka aortalno-płucna
 233. Przetoki tętnic wieńcowych
 234. Przewlekła choroba ziarniniakowa
 235. Przynasadowa dysplazja typu Jansena
 236. Przynasadowe dysplazje - Schmida i McKusicka
 237. Przywrzyca
 238. Pyknodyzostoza
 239. Rdzeniak
 240. Rdzeniowy zanik mięśni - SMA
 241. Recesywna rybia łuska sprzężona z chromosomem X
 242. Retinoblastoma
 243. Rodzinna ataksja napadowa
 244. Rodzinna izolowana kardiomiopatia przerostowa
 245. Rodzinna izolowana kardiomiopatia rozstrzeniowa
 246. Rodzinna miopatia trzewna
 247. Rodzinna polipowatość gruczolakowata
 248. Rodzinne mnogie włókniakoziarniszczaki
 249. Rozszczep podniebienia
 250. Rozszczep wargi z lub bez rozszczepu podniebienia
 251. Rybia łuska blaszkowata
 252. Rzadka aplazja szpiku
 253. Rzadkie choroby chirurgiczne szczękowo-twarzowe
 254. Rzadkie choroby naczyń
 255. Rzadkie choroby przytarczyc i zaburzenia metabolizmu fosforanowo-wapniowego
 256. Rzadkie choroby teratologiczne
 257. Rzadkie genetyczne choroby skóry
 258. Rzadkie guzy genetyczne
 259. Rzadkie guzy kości
 260. Rzadkie guzy tkanek miękkich
 261. Rzadkie rodzaje dystonii
 262. Rzadkie rodzaje głuchoty
 263. Rzadkie skazy krwotoczne spowodowane defektami czynników krzepnięcia
 264. Salmoneloza
 265. Sarkocystoza
 266. Sarkoidoza
 267. Sarkozynemia
 268. Schistosomatoza
 269. Schizencefalia
 270. Skrócenie kości promieniowej - niedorozwój kości strzałkowej
 271. Struniak
 272. Stwardnienie Guzowate
 273. Stwardnienie zanikowe boczne - SLA
 274. Syrenomelia
 275. Systemowa przetoka tętniczo-żylna
 276. Szkieletowa dysplazja przynasadowa
 277. Szpiczak mnogi
 278. Tanatoforyczna dysplazja
 279. Tetraamelia Zespół  amelia totalna
 280. Tetralogia Fallota
 281. Tetrasomia X
 282. Tętnicze nadciśnienie płucne
 283. Tłuszczakomięsak
 284. Toczeń rumieniowaty układowy
 285. Trichotillomania
 286. Tyrozynemia
 287. Wada przegrody międzykomorowej
 288. Wrodzona dysplazja zastawek serca
 289. Wrodzona dystrofia mięśniowa typu 1
 290. Wrodzona łamliwość kości
 291. Wrodzona malformacja zastawki mitralnej
 292. Wrodzona przepuklina przeponowa
 293. Wrodzona wada osierdzia
 294. Wrodzone drżenie samoistne
 295. Wrodzone wady kończyn
 296. Wrodzony przerost kory nadnerczy
 297. Wrodzony zespół krótkiego jelita
 298. Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy
 299. Zaburzenia chromosomowe
 300. Zaburzenia transportu lizosomalnego
 301. Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych
 302. Zanik mięśni typ obręczowo-kończynowy 
 303. Zespoły mielodysplastyczne
 304. Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu
 305. Zespół  Acrocallosal
 306. Zespół Adamsa i Olivera
 307. Zespół Alporta
 308. Zespół Andersen-Tawila
 309. Zespół Angelmana
 310. Zespół Aperta
 311. Zespół Arnolda-Chiariego
 312. Zespół Barttera
 313. Zespół Beckwitha-Wiedemanna
 314. Zespół Blooma
 315. Zespół Brucka
 316. Zespół CHARGE
 317. Zespół CHILD
 318. Zespół Churg Strauss 
 319. Zespół Cobba
 320. Zespół Cockayne
 321. Zespół Coffina i Lowry'ego
 322. Zespół Cohena
 323. Zespół Cornelii de Lange
 324. Zespół Costello
 325. Zespół Cowdena
 326. Zespół Dandy-Walkera
 327. Zespół Devica
 328. Zespół Donohue
 329. Zespół Dravet
 330. Zespół Ehlersa-Danlosa
 331. Zespół Ebsteina
 332. Zespół Evansa
 333. Zespół Fregoliego
 334. Zespół Freemana-Sheldona
 335. Zespół Gilberta
 336. Zespół głuchoty i albinizmu
 337. Zespół Goldenhara
 338. Zespół Gorlina
 339. Zespół hipoplazji lewego serca
 340. Zespół Jacobsena
 341. Zespół Kabuki
 342. Zespół Kallmanna
 343. Zespół Kearnsa i Sayre'a
 344. Zespół Kleinego i Levina
 345. Zespół Klinefeltera
 346. Zespół Klippla-Feila
 347. Zespół kociego krzyku
 348. Zespół Langera i Giediona
 349. Zespół Larsena
 350. Zespół Leigha
 351. Zespół Liddle'a
 352. Zespół łamliwego chromosomu X
 353. Zespół Marfana
 354. Zespół Marshalla
 355. Zespół Meckela
 356. Zespół Melnick-Needles
 357. Zespół MELAS
 358. Zespół międzymózgowia
 359. Zespół mikrodelecji 16p11.2-p12.2
 360. Zespół Mirhosseini, Holmesa i Waltona
 361. Zespół Moebiusa
 362. Zespół Mulibrey
 363. Zespół naczyniaków gumiastych
 364. Zespół Nagera
 365. Zespół Nance'a i Horana
 366. Zespół NARP
 367. Zespół Noonan
 368. Zespół oczno-mózgowo-nerkowy
 369. Zespół Olivera
 370. Zespół oskrzelowo-uszno-nerkowy
 371. Zespół Pallistera-Hall
 372. Zespół Pallistera-Killian
 373. Zespół Pearsona
 374. Zespół Peutza i Jeghersa
 375. Zespół Pfeiffera
 376. Zespół POEMS
 377. Zespół Prader-Williego
 378. Zespół Proteusza
 379. Zespół przerostu naczyń i kości
 380. Zespół Retta
 381. Zespół Reye'a
 382. Zespół Rubinsteina
 383. Zespół Rubinsteina-Taybiego
 384. Zespół Saethre i Chotzena
 385. Zespół Sanfilippo
 386. Zespół Schwartza i Jampela
 387. Zespół Seckela
 388. Zespół Sneddona
 389. Zespół Segawy, dystonia wrażliwa na dopaminę
 390. Zespół Silvera i Russella
 391. Zespół Sjögrena
 392. Zespół SOTOSA
 393. Zespół Sterna, Lubinsky'ego i Durrie
 394. Zespół Sticklera
 395. Zespół Suszonej śliwki
 396. Zespół Takayasu
 397. Zespół Thomasa
 398. Zespół Toriello-Careya
 399. Zespół Tourette'a
 400. Zespół Treachera i Collinsa
 401. Zespół Turnera
 402. Zespół Ushera
 403. Zespół Waardenburga
 404. Zespół Watsona
 405. Zespół Weavera
 406. Zespół Westa
 407. Zespół Williamsa
 408. Zespół Wolfa i Hirschorna
 409. Zespół Zellwegera
 410. Zespół złożonego bólu miejscowego
UE UE UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013