Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję


Znajdź poszukiwaną usługę medyczną
sprawdź ofertę, umów wizytę
Aktualności Wszystkie
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego ważna cały rok!

Tagi:Wyjeżdżając na wakacje poza granice Polski warto pamiętać o zabraniu ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Plastikowa karta bez zdjęcia wydawana jest bezpłatnie przez NFZ osobom udającym się w celach przede wszystkim turystycznych do państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia
i Szwajcaria). Dzięki posiadaniu EKUZ polski turysta uzyska w razie potrzeby pomoc medyczną poza granicami kraju w placówkach mających umowę z tamtejszym odpowiednikiem NFZ w sytuacjach nagłych, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych oraz na zasadach obowiązujących w kraju pobytu.

EKUZ nie gwarantuje natomiast zwrotu kosztów transportu sanitarnego czy ratownictwa górskiego. Karta nie pokrywa też kosztów zagubienia bagażu czy konieczności wcześniejszego powrotu do kraju. Trzeba również pamiętać, że polski turysta po okazaniu EKUZ nie będzie zwolniony z kosztów usług medycznych, które w kraju pobytu są częściowo lub całkowicie płatne. Na przykład we Francji kasa chorych opłaca koszty leczenia szpitalnego w wysokości 80 procent. Za pozostałe 20 procent płaci pacjent. W Belgii chory ponosi koszty wezwania karetki. W Hiszpanii obowiązuje pełna odpłatność za świadczenia stomatologiczne. Z częściowymi opłatami za leczenie należy liczyć się też we Włoszech i Niemczech. Warto więc czasem wykupić dodatkowo odpowiednie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia lub pomyśleć o właściwie dobranym ubezpieczeniu turystycznym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami osobom zatrudnionym, prowadzącym działalność gospodarczą, pobierającym rentę, studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię oraz członkom rodzin EKUZ wydawana jest na 12 miesięcy, a nie na pół roku, jak to było wcześniej. Warto więc już wcześniej pomyśleć o wypoczynku za granicą i uniknąć stania w kolejce po kartę u szczytu sezonu turystycznego.

W celu otrzymania EKUZ należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do NFZ wniosek o wydanie karty, który jest dostępny w nw. placówkach oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-o-wydanie-ekuz Wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby.

W województwie pomorskim, EKUZ odebrać można osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15.45, w placówkach NFZ:

• w Gdańsku, przy ulicy Podwale Staromiejskie 69,

• w Gdyni, przy ulicy Śląskiej 53,

• w Chojnicach, przy ulicy Leśnej 10,

• w Słupsku, przy ulicy Poniatowskiego 4.

Możliwe jest również otrzymanie karty drogą pocztową na adres domowy po wcześniejszym wysłaniu wniosku do pomorskiego NFZ na jeden z możliwych sposobów:

• pocztą elektroniczną – na adres: ekuz@nfz-gdansk.pl

• pocztą tradycyjną - na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk lub Delegatura w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk

• faksem do oddziału na numer: 58/321 85 51 lub do Delegatury w Słupsku: 58/321 85 06

• z wykorzystaniem skrzynki podawczej ePUAP.

W przypadku losowych okoliczności EKUZ można odebrać w siedzibie NFZ poprzez osobę do tego upoważnioną wypełniając wcześniej stosowny wniosek, którego wzór znaleźć można na stronie internetowej NFZ pod adresem:

http://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/zdrowie-w-ue/europejska-karta-ubezpieczenia-zdrowotnego-ekuz/ekuz,4499

W dalszym ciągu okres ważności EKUZ wydawanej emerytom wynosi 5 lat. Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy otrzymują kartę na 2 miesiące. Kobietom nieubezpieczonym w ciąży EKUZ wydawana jest na 6 miesięcy (jednak nie dłużej niż do dnia porodu), a kobietom w okresie połogu na 42 dni.

30 dni to okres ważności karty dla osób (liczony od dnia wygaśnięcia ubezpieczenia), którym wygasł obowiązek ubezpieczenia, a które posiadają jeszcze prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Osobom posiadającym takie prawo po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, EKUZ wydawana jest na 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły, a po ukończeniu szkoły wyższej EKUZ można otrzymać na 4 miesiące.

Osoby powyżej 18 roku życia, zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodzin, w celu otrzymania EKUZ muszą przedstawić dokument potwierdzający kontynuację kształcenia – skan aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.

NFZ

UE UE UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013