Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję


Znajdź poszukiwaną usługę medyczną
sprawdź ofertę, umów wizytę
Informacje dla świadczeniodawców
Informacje dla świadczeniodawców
Leki na SMA, raka płuca i białaczkę na nowej liście refundacyjnej
Nowa lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., przynosi wiele korzystnych zmian zwłaszcza w zakresie programów lekowych.
Śląskie: Informacja dotycząca szkoleń w związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi w rodzaju rehabilitacja lecznicza
W związku z ogłoszonymi w dniu 13.11.2018 roku postępowaniami konkursowymi w trybie konkursu ofert, mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zaprasza na spotkania informacyjne dla Oferentów.
Opolskie: Komunikat dotyczący wyłącznie tych kierowników aptek, dla których został wygenerowany nowy numer PWZF
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w przypadku gdy kierownikowi apteki został wygenerowany nowy numer PWZF zmieniający cyfry z rzymskich na arabskie należy:
Podkarpackie: Wnioski o udzielenie dofinansowania informatyzacji ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa - dodatkowe wyjaśnienia
W związku z pytaniami od Świadczeniodawców Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje:
Pomorskie: Rozstrzygnięcie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
Pomorski OW NFZ informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań przeprowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe:


...
Leki na SMA, raka płuca i białaczkę na nowej liście refundacyjnej
Pomorskie: Rozstrzygnięcie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
Lubelskie: Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2018 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne
Wielkopolskie: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań
Komunikat dla świadczeniodawców
Dolnośląskie: Komunikat dotyczący cen jednostek rozliczeniowych na I kwartał 2019 r. w rodzaju ratownictwo medyczne
Dolnośląskie: Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Zachodniopomorskie: Ogłoszenie o konkursie ofert na rok 2019 i lata następne w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe
Podkarpackie: Ogłoszenie dotyczące zmiany terminu składania ofert (KOS-ZAWAŁ)
Łódzkie: Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania
Opolskie: Komunikat dotyczący wyłącznie tych kierowników aptek, dla których został wygenerowany nowy numer PWZF
Mazowieckie: Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego
Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców POZ
Śląskie: Informacja dotycząca szkoleń w związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi w rodzaju rehabilitacja lecznicza
Podlaskie: Informacja dotycząca składania wniosków o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania przez lekarzy POZ.
Podkarpackie: Wnioski o udzielenie dofinansowania informatyzacji ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa - dodatkowe wyjaśnienia
Świętokrzyskie: Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
Projekt zarządzenia – w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego XML
Podkarpackie: Ogłoszenie postępowań konkursowych - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Wielkopolskie: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowaniaUE UE UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013