Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję


Znajdź poszukiwaną usługę medyczną
sprawdź ofertę, umów wizytę
Informacje dla świadczeniodawców
Informacje dla świadczeniodawców
Leki na SMA, raka płuca i białaczkę na nowej liście refundacyjnej
Nowa lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., przynosi wiele korzystnych zmian zwłaszcza w zakresie programów lekowych.
Podlaskie: Informacja dotycząca składania wniosków o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania przez lekarzy POZ.
Kto składa wnioski? Wniosek o dofinansowanie mogą składać świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
Łódzkie: Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostało opublikowane Zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.
Mazowieckie: Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Siedlcach informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:
Lubelskie: Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2018 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne
Uprzejmie informuję, że Komisja Nr 38 dokonała rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2018 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne:


...
Leki na SMA, raka płuca i białaczkę na nowej liście refundacyjnej
Wielkopolskie: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań
Łódzkie: Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania
Śląskie: Informacja dotycząca szkoleń w związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi w rodzaju rehabilitacja lecznicza
Podkarpackie: Wnioski o udzielenie dofinansowania informatyzacji ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa - dodatkowe wyjaśnienia
Mazowieckie: Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego
Pomorskie: Rozstrzygnięcie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
Podkarpackie: Ogłoszenie dotyczące zmiany terminu składania ofert (KOS-ZAWAŁ)
Dolnośląskie: Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Podlaskie: Informacja dotycząca składania wniosków o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania przez lekarzy POZ.
Dolnośląskie: Komunikat dotyczący cen jednostek rozliczeniowych na I kwartał 2019 r. w rodzaju ratownictwo medyczne
Komunikat dla świadczeniodawców
Zachodniopomorskie: Ogłoszenie o konkursie ofert na rok 2019 i lata następne w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe
Opolskie: Komunikat dotyczący wyłącznie tych kierowników aptek, dla których został wygenerowany nowy numer PWZF
Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców POZ
Lubelskie: Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2018 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne
Świętokrzyskie: Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
Pomorskie: Komunikat dotyczący dotacji na informatyzację w POZ
Więcej pieniędzy na Pomorzu w 2019 roku na kosztowne badania ambulatoryjne
Łódzkie: Weryfikacja wsteczna świadczeń po trzecim kwartale 2018 r.UE UE UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013