Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję


Znajdź poszukiwaną usługę medyczną
sprawdź ofertę, umów wizytę
Informacje dla świadczeniodawców
Informacje dla świadczeniodawców
Uzdrowiska czasowo zaprzestają działalności!
Komunikat do pacjentów wyjeżdżających do sanatoriów w ramach NFZ.
Leki na SMA, raka płuca i białaczkę na nowej liście refundacyjnej
Nowa lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., przynosi wiele korzystnych zmian zwłaszcza w zakresie programów lekowych.
Komunikat dla świadczeniodawców
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego grudzień 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML,
Lubelskie: Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2018 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne
Uprzejmie informuję, że Komisja Nr 38 dokonała rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2018 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne:
Mazowieckie: Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Siedlcach informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:


...
Uzdrowiska czasowo zaprzestają działalności!
Leki na SMA, raka płuca i białaczkę na nowej liście refundacyjnej
Mazowieckie: Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego
Wielkopolskie: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań
Dolnośląskie: Komunikat dotyczący cen jednostek rozliczeniowych na I kwartał 2019 r. w rodzaju ratownictwo medyczne
Łódzkie: Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania
Dolnośląskie: Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Opolskie: Komunikat dotyczący wyłącznie tych kierowników aptek, dla których został wygenerowany nowy numer PWZF
Pomorskie: Rozstrzygnięcie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców POZ
Zachodniopomorskie: Ogłoszenie o konkursie ofert na rok 2019 i lata następne w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe
Lubelskie: Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2018 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne
Śląskie: Informacja dotycząca szkoleń w związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi w rodzaju rehabilitacja lecznicza
Podkarpackie: Ogłoszenie dotyczące zmiany terminu składania ofert (KOS-ZAWAŁ)
Podkarpackie: Wnioski o udzielenie dofinansowania informatyzacji ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa - dodatkowe wyjaśnienia
Podlaskie: Informacja dotycząca składania wniosków o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania przez lekarzy POZ.
Komunikat dla świadczeniodawców
Pomorskie: Komunikat dotyczący dotacji na informatyzację w POZ
Więcej pieniędzy na Pomorzu w 2019 roku na kosztowne badania ambulatoryjne
Projekt zarządzenia – w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego XMLUE UE UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013