- REKLAMA -

- REKLAMA -

TWOJE ŹRÓDŁO ZDROWYCH WIADOMOŚCI I INFORMACJI MEDYCZNYCH

Strona głównaprawnik radziPrawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta

Prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta

Moja rodzina mieszka na drugim końcu Polski. Jedyną bliską mi osobą w miejscu mojego zamieszkania jest moja sąsiadka. Czy mogę  upoważnić ją  do uzyskiwania informacji o stanie mojego zdrowia podczas  mojego pobytu w szpitalu ?

   Należy zwrócić uwagę, że pacjenci często nie wiedzą o możliwości  upoważnienia osoby do uzyskiwania informacji o ich stanie zdrowia, czy też na przykład do odbioru wyników. Jest to jedno z  przysługujących pacjentowi praw.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic małoletniego dziecka) może upoważnić określoną osobę do uzyskiwania informacji o  stanie zdrowia i o udzielonych świadczeniach medycznych. Nie ma znaczenia czy upoważnimy osobę bliską, czy zupełnie obcą, mogą być to zarówno członkowie rodziny, jaki i znajomi. Informacja o upoważnieniu powinna się znaleźć w dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą. Lekarz jest związany decyzją pacjenta w tym zakresie. Nie przekaże informacji innym podmiotom, niż tym, które wskazał pacjent, nawet jeśli byłyby członkami najbliższej rodziny chorego. Upoważnienie osoby, która będzie uzyskiwać informacje  na temat pacjenta jest prawem a nie obowiązkiem chorego.  Należy zaznaczyć, że pacjent ma prawo do upoważnienia określonej osoby  w każdym przypadku, gdy rozpoczyna leczenie, jak też w trakcie jego trwania i nie zależnie od tego, czy leczenie odbywa się  w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, czy też w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.  Upoważnienie może być zarówno pisemne, jak i ustne. Osoba upoważniona przez pacjenta  ma prawo do uzyskiwania wszelkich informacji na temat pacjenta w trakcie leczenia, po śmierci chorego, jak również prawo do uzyskiwania odpisów i kopii z dokumentacji medycznej. W przypadku, gdy pełnoletni pacjent nie upoważnił żadnej osoby do informacji o jego stanie zdrowia, lekarz nie może przekazać informacji  nawet rodzinie chorego. Wyjątkowo,  lekarz może udzielić  informacji  osobie bliskiej, nieupoważnionej przez pacjenta, tylko wtedy, gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji.         

      radca prawny Eliza Jurgielaniec

Poprzedni artykuł
PODOBNE ARTYKUŁY
- REKLAMA -

POPULARNE