- REKLAMA -

- REKLAMA -

TWOJE ŹRÓDŁO ZDROWYCH WIADOMOŚCI I INFORMACJI MEDYCZNYCH

Strona głównaAktualnościPrzychodnia, w której się leczę odmówiła mi wglądu do mojej historii choroby. Czy słusznie?

Przychodnia, w której się leczę odmówiła mi wglądu do mojej historii choroby. Czy słusznie?

Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Pacjent może wybrać jeden z trzech sposobów udostępnienia dokumentacji medycznej:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu  udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • sporządzenia jej wyciągów odpisów lub kopii
  • wydania oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu

Jeżeli dokumentacja jest prowadzona w postaci elektronicznej, udostępnianie jej następuje przez przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją lub przekazanie papierowych wydruków. 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej  podmiot leczniczy może pobrać opłatę. Obecnie opłaty te wynoszą 7,22 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu oraz za sporządzenie na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja jest prowadzona w postaci elektronicznej. Natomiast za jedną stronę kopii opłata ta wynosi obecnie 0, 72 zł.

                                                                                             radca prawny  Eliza Jurgielaniec

PODOBNE ARTYKUŁY
- REKLAMA -

POPULARNE