- REKLAMA -

- REKLAMA -

TWOJE ŹRÓDŁO ZDROWYCH WIADOMOŚCI I INFORMACJI MEDYCZNYCH

Strona głównaekspert radziOdmowa udzielenia informacji o stanie zdrowia

Odmowa udzielenia informacji o stanie zdrowia

Mój ojciec był po operacji. Zadzwoniłam do szpitala, aby dowiedzieć się o stan jego zdrowia. Przedstawiłam się i podałam kim jestem a lekarz odmówił mi udzielenia informacji.

Lekarz postąpił prawidłowo. W świetle prawa medycznego, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może upoważnić określoną osobę do uzyskania informacji o stanie jego zdrowia. Nie ma znaczenia czy jest to członek rodziny czy osoba niespokrewniona np. sąsiad. Najczęściej upoważnienie takie jest przyjmowane od pacjenta w czasie przyjęcia do szpitala. Informacja o upoważnieniu powinna znaleźć się w dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą. Lekarz jest związany decyzją pacjenta. Nie może przekazywać informacji innym osobom niż tym, które wskazał pacjent, nawet jeśli byłyby one członkami najbliższej rodziny. Osoba upoważniona może uzyskać pełną informację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniu na przyszłość. Jeśli natomiast pacjent pełnoletni, przytomny, mogący świadomie podejmować decyzje nie upoważni żadnej osoby do informacji o jego stanie zdrowia, wówczas lekarz nie może przekazać informacji nikomu. Lekarz nie może przekazać informacji przez telefon, chociażby z tej przyczyny, że nie  jest w stanie zweryfikować, czy dana osoba jest faktycznie tą, za którą się podaje.

W sytuacji, gdy pacjent jest nieprzytomny (np. przywieziony z wypadku) bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji i nie upoważnił nikogo, gdyż nie było takiej możliwości, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Uprawnionym do uzyskania informacji w tej sytuacji jest: małżonek, konkubent (konkubina), ojciec, matka, babka, dziadek,córka, syn, wnuk, wnuczka, teść, teściowa, zięć, synowa oraz opiekun prawny.

      Należy  zaznaczyć, że pacjent ma prawo do upoważnienia określonej osoby do informacji o stanie jego zdrowia w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, czy w prywatnym gabinecie lekarskim.

                                                             Odpowiedzi udziela mecenas Eliza Jurgielaniec

PODOBNE ARTYKUŁY
- REKLAMA -

POPULARNE